Vida Estalvi

ASSEGURANCES D’ESTALVI SEGURES I FLEXIBLES

El futur amb totes les garanties

Les nostres assegurances li proposen una fórmula d’estalvi segura i flexible. Estalviï la quantitat que més li convingui en cada moment i durant el termini que consideri convenient.

La manera més intel·ligent d’estalviar

El producte Ahorro creciente està pensat per a qui vulgui rendibilitzar els seus estalvis a mitjà o llarg termini mitjançant de les seves aportacions, fins a constituir un patrimoni desitjat.

A més d’aconseguir el millor destí pels seus estalvis, el més segur i flexible, l’assegurat també pot completar les avantatjoses cobertures que li ofereix aquest producte amb una completa Assegurança de Vida per a casos de defunció i invalidesa permanent absoluta.

Un interès altament competitiu i amb bons de permanència per premiar la fidelitat i constància en l’estalvi.

L’estalvi més flexible, perquè és el propi client qui amb tota llibertat, estableix les condicions que millor s’adaptin al seu ritme de vida, podent modificar-lo en el moment que ho cregui oportú:

  • La quantitat inicial pot establir-se a partir de 50 € al mes.
  • Les aportacions es poden fraccionar mensual, trimestral, semestralment i fins i tot es poden modificar els terminis establerts. També es poden incrementar o disminuir atenent a necessitats puntuals.
  • Es poden fer aportacions complementàries en qualsevol moment a partir de 150 €.

A l’hora de disposar dels diners, Ahorro crerciente ofereixen diferents possibilitats. Una vegada transcorregut un any, el client podrà:

  • Realitzar tots rescats parcials que consideri oportú.
  • Realitzar el rescat total de la pòlissa

Fiscalitat

Aprofiti l’excel·lent fiscalitat de les assegurances d’estalvi que no tributen fins al moment de percebre la prestació i els seus rendiments són considerats com a rendiments del capital mobiliari.

El producte Ahorro PIAS i Ahorro SIALP et permeten estalviar amb flexibilitat, ja que ets tu qui tria la periodicitat i la quantitat de l’aportació.

Podràs gaudir de beneficis fiscals a l’hora del rescat podent optar entre diverses formes.

El teu estalvi sense preocupacions per tenir total liquiditat transcorreguda la primera anualitat.

DIVERFONDOS – Unit Linked ofereix la possibilitat d’estalviar per al teu futur amb una diversificació de fins a 7 fons de la teva elecció i amb la possibilitat de canviar d’estratègia a cada moment.

Comptaràs amb gran agilitat a l’hora de traspassar el valor acumulat de les inversions entre els fons escollits.

Una opció de l’estalvi diari que s’adapta als nous tipus d’interès que actualment són al mercat.