Protecció jurídica

ADVOQUEM PER LA TEVA TRANQUILITAT

Assegurança de protecció jurídica familiar

L’assegurança de protecció jurídica Familiar li facilita una sèrie completa de serveis jurídics que inclou la redacció, tramitació i gestió de documents, la reclamació i negociació i fins i tot la seva defensa jurídica davant els tribunals de justícia.

Una assegurança que li ofereix solucions pràctiques a tot tipus de situacions conflictives de caràcter legal, amb una cobertura que arriba als membres de la seva família en els àmbits particular i laboral.

Atenent a les característiques i els desitjos de cada client, aquesta assegurança presenta dues modalitats amb garanties i cobertures econòmiques que es complementen.

Garanties bàsiques

Reclamació

Pòlissa Completa

Defensa

Pòlissa Completa

Despeses

Pòlissa Completa