Comunitats

ASSEGURANCES PER A LES COMUNITATS DE PROPIETARIS

Tranquil i fora de perill de les reclamacions

En l’assegurança de Comunitat, Punset Consultors d’Assegurances li ofereix solucions concretes a les comunitats de propietaris d’habitatges, bé siguin de pisos o de cases individuals o adossades, i també a oficines, garatges, etc.

Una pòlissa tan flexible en les seves garanties com versàtil en la seva adaptació a cada risc; una assegurança pensada sobretot per a resoldre amb rapidesa els freqüents i molestos incidents, sense afegir-hi més problemes.

Garanties bàsiques

Garanties opcionals