Transport de mercaderies

ASSEGURANCES PER A TRANSPORTISTES I EMPRESES

La seguretat, el seu millor company de viatge

La nostra gamma de pòlisses és tan àmplia i adaptable com les necessitats de tot tipus de professionals relacionats amb el transport.

Solucions per als transportistes

Solucions per a les empreses

Cobertures

Principals

Danys materials i directes a les mercaderies com a conseqüència de:

 • Incendi, llamp i explosió
 • Accident del mitjà de transport.
 • Bolcada.
 • Col·lisió o xoc.
 • Pluges i neus.
 • Caigudes del vehicle per cunetes, barrancs, etc.
 • Caiguda de roques.
 • Trencament de ponts.
 • Robatori a mà armada.
 • Despeses de salvament.
 • Riscos extraordinaris.

Opcionals

 • Robatori.
 • Trencaments.
 • Podridura, només en transports amb atmosfera controlada.
 • Vagues.