Protecció per als empleats

ASSEGURANCES PER A L’EMPRESA I ELS SEUS EMPLEATS

Assegurances de protecció total als accidents

Mitjançant una única pòlissa protegim contra el risc d’accident a un col·lectiu de persones vinculades per una activitat comuna, cobrint la mort i invalidesa ocorreguts per aquestes causes accidentals, així com les despeses mèdico-farmacèutiques i dietes diàries derivades d’aquest. Una assegurança que atorga tota la tranquil · litat que els seus empleats mereixen.

Els nostres productes

Assegurances per gaudir de la vida

Aquesta pòlissa, dirigida en exclusiva a col·lectius, combina els avantatges de les assegurances de vida amb les prestacions per a la jubilació.

En el món de l’empresa, és la manera més intel·ligent i econòmica de millorar la política de recursos humans.

Assegurances de Vida Col·lectiu

Amb l’Assegurança de Vida Col·lectiu Renovable la seva empresa ha de cobrir el risc de defunció o d’invalidesa permanent dels treballadors, resolent d’aquesta manera l’obligació adquirida a través del conveni col · lectiu o de la millora social voluntària.

L’existència de l’assegurança de Vida Col·lectiu Renovable es justifica per la pèrdua econòmica que la mort de l’assegurat ocasiona al desenvolupament de projectes familiars i / o professionals, cobrint dues necessitats bàsiques:

  • La seguretat de desenvolupament del projecte familiar.
  • La garantia en la continuïtat d’un negoci.

Garanties

Atenent a les múltiples circumstàncies, aquesta pòlissa és molt flexible en les seves condicions i garanties: es pot contractar per diferents durades i s’ajusta perfectament a les necessitats i els compromisos de cada empresa, tant en les prestacions i cobertures econòmiques com en els col·lectius a assegurar.

Garanties complementàries

  • Capital mort per accident
  • Invalidesa Professional
  • Invalidesa absoluta i permanent
  • Accident de circulació