Comerços i hostaleria

ASSEGURANCES PER A COMERÇOS I RESTAURANTS

Assegurem el seu mitjà de vida

Gamma d’assegurances ideada per respondre específicament a les necessitats de les persones que són propietàries o dirigeixen comerços i establiments d’hostaleria.

L’avantatge principal d’aquesta pòlissa és la seva plena i total identificació amb el risc. Li proposem una assegurança on les garanties i serveis d’assistència de reparacions estan dissenyats expressament per respondre a les necessitats de les persones, propietaris o arrendataris, que desenvolupen la seva activitat al capdavant d’un comerç o un establiment d’hostaleria.

Garanties de l'assegurança
per a comerços i hostaleria

Principals

 • Incendi
 • Llamp
 • Explosió
  Complementaries:
 • Inhabitabilitat
 • Pèrdua de lloguers
 • Desenrunament
 • Bombers
 • Reposició de documents
  Defensa i Reclamació de Danys:
 • Assistència jurídica telefònica
 • Defensa Penal
 • Reclamació de danys
 • Reclamació en contractes de serveis i suministres.

Opcionals

 • Riscos extensius generals o ampliats
 • Danys per aigua, localització i reparació
 • Rètols, vidres, marbres, granits i pises sanitàries
 • Responsabilitat civil d’explotació, patronal, productes i inquilí enfront del propietari
 • Responsabilitat civil de propietari de l’edifici
 • Pèrdua de beneficis
  Ampliació de garanties:
 • Danys estètics i elèctrics
  Robatori, desperfectes i espoliació:
 • Béns en aparadors
 • Atracament a clients
 • Substitució de panys
 • Equips informàtics
 • Cambres frigorífiques i béns refrigerats
 • Assistència 24 hores
  Assistència Informàtica:
 • Telefònica
 • Visita del tècnic
 • Còpies de seguretat