PIMES

ASSEGURANCES PER A LA PETITA I MITJANA EMPRESA

Grans solucions a mida de la petita i mitjana empresa

Li proposem una assegurança a la mida de la seva empresa. Una pòlissa tan completa com flexible en les seves garanties, que s’adapta perfectament a les característiques i les necessitats de les petites i mitjanes empreses.

La pòlissa és una assegurança dels denominats multirisc, amb un ampli nombre de garanties i serveis, en bona part opcionals. Es pot aplicar a una àmplia varietat d’activitats: indústria, automoció, hostaleria-lleure i agropecuària.

Principals

Incendi i explosió.
Cobertures complementaries:
Danys elèctrics.
Danys per efecte del fum.
Inhabitabilitat i pèrdua de lloguers.
Bombers i desenrunament.
Actes de vandalisme i fets malintencionats.
Riscos extensius:
Fenòmens atmosfèrics (pluja, vent, llamp, pedra, neu, etc.)
Danys per aigua:
– Localització i reparació d’avaries.
– Inundació.
Assistència PIME.
Defensa Jurídica.

A la seva elecció

Pèrdua de beneficis.
Danys estètics.
Avaria de maquinària.
Equips informàtics.
Robatori, desperfectes i espoliació, fins i tot als béns en custòdia:
– Metàl·lic.
– Transport de fons.
– Atracament.
Trencament de llunes, vidres i rètols.
Responsabilitat civil:
– Explotació.
– Patronal.
– Productes i treballs posteriors.
– Treballs fora del recinte de l’empresa.
– Propietari de la nau.

Principals

Incendi i explosió.
Cobertures complementaries:
Danys elèctrics.
Danys per efecte del fum.
Inhabitabilitat i pèrdua de lloguers.
Bombers i desenrunament.
Actes de vandalisme i fets malintencionats.
Riscos extensius:
Fenòmens atmosfèrics (pluja, vent, llamp, pedra, neu, etc.)
Danys per aigua:
 – Localització i reparació d’avaries.
 – Inundació.
Assistència PIME.
Defensa Jurídica.

A la seva elecció

Pèrdua de beneficis.
Danys estètics.
Avaria de maquinària.
Equips informàtics.
Robatori, desperfectes i espoliació, fins i tot als béns en custòdia:
 – Metàl·lic.
 – Transport de fons.
 – Atracament.
Trencament de llunes, vidres i rètols.
Responsabilitat civil:
 – Danys causats als béns confiats: durant la reparació i /o les proves
 – Explotació.
 – Patronal.
 – Productes i treballs posteriors.
 – Treballs fora del recinte de l’empresa.
 – Propietari de la nau.

Principals

Incendi i explosió.
Cobertures complementaries:
Danys elèctrics.
Danys per efecte del fum.
Inhabitabilitat i pèrdua de lloguers.
Bombers i desenrunament.
Actes de vandalisme i fets malintencionats.
Riscos extensius:
Fenòmens atmosfèrics (pluja, vent, llamp, pedra, neu, etc.)
Danys per aigua:
 – Localització i reparació d’avaries.
 – Inundació.
Assistència PIME.
Defensa Jurídica.

A la seva elecció

Robatori, desperfectes i espoliació, fins i tot dels diners en metàl · lic dipositat a la caixaforta de l’habitació i / o la recepció:
 – Metàl·lic
 – Transport de fons
 – Atracament
Pèrdua de beneficis
Danys estètics
Avaria de maquinària
Equips informàtics
Trencament de llunes, vidres i rètols
Responsabilitat civil:
 – Explotació
 – Patronal
 – Productes i treballs posteriors
 – Treballs fora del recinte de l’empresa
 – Propietari de la nau

Principals

Incendi i explosió.
Cobertures complementaries:
Danys elèctrics.
Danys per efecte del fum.
Inhabitabilitat i pèrdua de lloguers.
Bombers i desenrunament.
Actes de vandalisme i fets malintencionats.
Riscos extensius:
Fenòmens atmosfèrics (pluja, vent, llamp, pedra, neu, etc.)
Danys per aigua:
 – Localització i reparació d’avaries.
 – Inundació.
Assistència PIME.
Defensa Jurídica.

A la seva elecció

Pèrdua de beneficis
Danys estètics
Avaria de maquinària
Equips informàtics
Robatori, desperfectes i espoliació:
 – Metàl·lic
 – Transport de fons
 – Atracament
 – Béns de tercers que es trobin en el teu poder
Trencament de llunes, vidres i rètols
Responsabilitat civil:
 – Explotació
 – Patronal
 – Productes i treballs posteriors
 – Treballs fora del recinte de l’empresa
 – Propietari de la nau