Oficines i despatxos

ASSEGURANCES PER A DESPATXOS PROFESSIONALS I OFICINES

Serveis d'assistència per a les necessitats del seu negoci

Li proposem una assegurança on les garanties i serveis d’assistència estan dissenyats expressament per respondre a les necessitats de les persones que desenvolupen diferents tipus d’activitat:

 • Oficines i despatxos professionals.
 • Agències de qualsevol sector: immobiliari, de serveis socials, de transports, de viatges, etc.
 • Centres d’ensenyament: escoles, acadèmies, guarderies, autoescoles, etc


Aquí trobareu solucions a les múltiples circumstàncies que es poden produir després d’un sinistre, tant d’un lleuger contratemps gairebé sense transcendència econòmica, però on resulta vital la ràpida assistència i la solució del problema, com d’un fet de greus conseqüències.

Garanties de l'assegurança
per a oficines i despatxos

Principals

 • Incendi
 • Llamp
 • Explosió
  Complementaries:
 • Inhabitabilitat
 • Pèrdua de lloguers
 • Desenrunament
 • Bombers
 • Reposició de documents
  Defensa i Reclamació de Danys:
 • Assistència jurídica telefònica
 • Defensa Penal: reclamació de danys
 • Defensa Penal: reclamació en contractes de serveis i suministres.

Opcionals

 • Riscos extensius generals o ampliats
 • General
 • Ampliada
 • Danys per aigua, localització i reparació
 • Rètols, vidres, marbres, granits i pises sanitàries
 • Responsabilitat civil d’explotació, patronal, productes i inquilí enfront del propietari
 • Responsabilitat civil de propietari de l’edifici
 • Pèrdua de beneficis
  Ampliació de garanties:
 • Danys estètics i elèctrics
  Robatori, desperfectes i espoliació:
 • Béns en aparadors
 • Atracament a clients
 • Substitució de panys
 • Equips informàtics
 • Cambres frigorífiques i béns refrigerats
 • Assistència 24 hores
  Assistència Informàtica:
 • Telefònica
 • Visita del tècnic
 • Còpies de seguretat